Sustainability

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทมีความตั้งใจอันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการและแนวทางในการพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้

ความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทมีความตั้งใจอันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการและแนวทางในการพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้

ด้านทรัพยากรมนุษย์

พนักงานถือเป็นผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จและความก้าวหน้าให้แก่องค์กร ดังนั้นทางบริษัทจึงมีนโยบายในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ด้วยการส่งเสริมและเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงาน นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการเปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และเสริมทักษะการทำงานให้กับตนเอง

ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

• บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ พัฒนา และคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานมาเพื่อตอบรับต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

• บริษัทใส่ใจและเน้นความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการทำงาน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของผลิตภัณฑ์ได้เสมอ

• บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมแสดงความโปร่งใสในการเข้าร่วมในการนำเสนอราคาสำหรับสินค้าทุกๆ ประเภท

ด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า

• บริษัทยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมอบความเป็นธรรมให้กับคู่ค้าทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวทางขององค์กร

• บริษัทให้ความร่วมมือในการประสานงานและดำเนินการกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มความเสถียรและผลผลิตในการทำงานของทั้งสองฝ่าย

ด้านจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม

• บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำงาน ด้วยการให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย

• บริษัทได้จัดการและพัฒนาการสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถลดสินค้าคงค้างและมีส่วนในการช่วยลดการเกิดขยะที่เกิดจากสินค้าคงค้างได้อย่างมีนัยสำคัญ

• บริษัทได้ศึกษาและใส่ใจในการวางแผนการนำเข้าสินค้าทางอากาศ ทั้งนี้สามารถช่วยลดการใช้พลังงานที่เกิดจากการขนส่งสินค้าทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• บริษัทได้จัดตั้งโครงการ Go Green เพื่อเพิ่มพูนความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานได้ตระหนักถึงการประหยัดและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

• บริษัทยึดมั่นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ

• บริษัทมุ่งเน้นการสื่อสารและให้ข้อมูลที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

• บริษัทเปิดโอกาสและมอบอิสระให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อมุ่งเน้นความเท่าเทียมกัน และช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TOP

ยิ่งอ่านมากเท่าไหร่ ยิ่งรู้มากเท่านั้น การเรียนรู้ที่มากขึ้น จะพาคุณไปได้ไกลกว่าเดิม – ธีโอดอร์ ซุสส์ จีเซล (ดร.ซูสส์)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นในการเก็บข้อมูล เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า